Οι αναπάντητες κλήσεις και τα τηλεφωνικά κέντρα του δημοσίου

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών έχει προχωρήσει στον εντοπισμό σοβαρότατου ζητήματος ανταπόκρισης κρατικών λειτουργών στις τηλεφωνικές κλήσεις του κοινού, το οποίο επηρεάζει την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Ο όγκος των αναπάντητών κλήσεων είναι δυσθεώρητος και επιβάλλεται το κράτος να δώσει λύσεις.

Πέραν από την ανάγκη για απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που ορθώς χαρακτηρίζονται ως δαιδαλώδεις αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλεται για βελτίωση της κατάστασης από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για άμβλυνση του φαινόμενου των αναπάντητων κλήσεων. Μεγάλος αριθμός υφιστάμενων θέσεων τηλεφωνητών παραμένουν κενές λόγω της παγοποίησης των προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτές οι περίπου 20 θέσεις, με βάση την νομοθεσία, πρέπει να καλυφθούν από εκπαιδευμένους τυφλούς τηλεφωνητές ή αν δεν υπάρχουν, καλύπτονται κατά προτεραιότητα από άλλα προσοντούχα ανάπηρα άτομα.

Οι 20 κενές από τις 70 θέσεις τηλεφωνητών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή ποσοστό σχεδόν 30%, συμβάλλουν αναμφίβολα στην όξυνση του φαινόμενου των αναπάντητων κλήσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να προχωρήσει στην αποπαγοποίηση των εν λόγω θέσεων προσφέροντας την ευκαιρία εργοδότησης σε άνεργους ανάπηρους μειώνοντας παράλληλα το φαινόμενο του όγκου των αναπάντητων κλήσεων.