Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά – Δημόσια Διαβούλευση

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ετοίμασε προσχέδιο νομοσχεδίου αναφορικά με το θέμα της θέσπισης ενός συστήματος  ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο που να ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της  παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης

Το προσχέδιο αυτό διαβιβάστηκε στους αρμοδίους και βρίσκεται στη διάθεση σας για δημόσια διαβούλευση. Αναμένω τα σχόλια σας!

Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά.docx